Başarı Yolculuğu “Sınavı Kim Kazanır?’’ Semineri

Alternate Text

Öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam eden Aile Yaşam Merkezleri Şube
Müdürlüğü Proje Ekibi 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde YKS’ ye girecek olan 250 öğrenciye
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde, LGS’ ye girecek olan 150 öğrenciye ise Yahyalar Aile
Yaşam Merkezinde Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Eğitim-Kariyer
Danışmanı İsmail YOLCU ile ‘’Sınavı Kim Kazanır?’’ isimli seminer gerçekleştirmiştir.