ÇOCUK POLİTİKA BELGESİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Alternate Text

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliği ile yapılan çalışmalar kapsamında, çocuk odaklı kısa - uzun vadeli eylem plan ve stratejilerini daha da geliştirmek, sürdürülebilir kılmak, iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri ile daha da kuvvetlendirmek için Ankara özelinde “Ankara Çocuk Politika Belgesi” hazırlanması yönünde yeni bir çalışmaya başlayacaktır.

Bu amaçla 7 Haziran 2023 tarihlerinde ‘’İç Paydaş’’ katılımcılarıyla, 8 Haziran 2023 tarihinde ‘’Dış Paydaş’’ katılımcılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirilecektir.